HAPPY HOLIDAYS !

— Izzy Stradlin (@IzzyStradlin999) December 24, 2019